Honfoglalás kori corpus

Lelet adatai:
Lelet neve:Vaseszköz
Lelőhely:Tuzsér-Boszorkány-hegy
Objektum:9. sír (megfelel Jósa/5. sír)
Előkerülés módja:1998. feltárás előtörténete: Jósa az 1900-ban a lelőhelyen végzet munka után megjegyezte, hogy a sírsor K-i részén még további temetkezések rejtőzhetnek a földben. Ennek tisztázására többszöri azonosítási akció indult. 1960 -ban Dienes Istvánnak – tuzséri leletmentése során – nem sikerült a területet megtalálnia. Munkáját a honfoglalás kori leletcorpus előmunkálatainak keretében 1971. május 24-én végzett terepbejárásnak köszönhetően koronázta siker: ekkor Németh Péter kíséretében Tuzsérra látogattak (JAM-Adattár: 96.3.). A szemle előtt megkeresték id. Gergely Lajos (Komoró, Kossuth u. 16.) – a néhai találó – fiát, aki még emlékezett arra, hogy édesapja rigolírozáskor hol találta az első csontokat. A lelőhely pontos topográfiai azonosítására hitelesítő ásatás keretében 1998 júniusában került sor Németh Péter és Révész László vezetésével (lsd. JAM-Adattár 99.20.,99.32.,). Komorón Jászvári Károly szőlőjében egy É-D fekvésű domb keleti lejtőjén emberi csontokra bukkantak. A régészeti feltárás alkalmával 10 sír maradványa került napvilágra, melyek közül kettőt biztosan, kettőt feltételesen azonosítottak a Jósa András által feltártakkal.
Halott neme:Férfi
Halott kora:-
Lelet helye a sírban:Bolygatott
Leltári szám:2000.176.1.
Tárgy anyaga:Vas
Technika:Alapértelmezett
Hosszúság:2,8 cm cm
Szélesség:1,6 cm cm
Lelet leírása:

Enyhén íves vaslemez töredéke. Valószínűleg valaminek a nyéldarabja.

Publikáció adatai:
  Szerző:Istvánovits Eszter
  Cím:A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga.
  Kötet címe:Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei 4.
  Megjelentetés dátuma:2003.
  Oldalszám:234-239.
Publikáció adatai:
  Szerző:Révész László
  Cím:Hitelesítő ásatás a tuzséri honfoglalás kori temető területén - Nachgrabung im Gebiet des landnahmezeitlichen Gräberfeldes von Tuzsér
  Kötet címe:JAMÉ
  Megjelentetés dátuma:2000.
  Sorozatszám:42
  Oldalszám:7–32

Kép leírása: A