Honfoglalás kori corpus

Lelet adatai:
Lelet neve:Karperec
Lelőhely:Tiszabercel-Ráctemető
Objektum:4. sír
Előkerülés módja:A falu ÉNy-i határban, a Tisza árterében lévő 35 m átmérőjű, 0,5 m magas dombon ásott Kalicz Nándor 1956-57-ben, ekkor egy 30 síros temetőt tárt fel. Korábban már a Tisza is mosott ki innen sírokat, amik elképzelhető, hogy a X. századi temetőhöz tartoztak. 35-45 cm mélyen, 165 cm hosszú, Ny-K-i tájolású csontváz, megfigyelhető folt nélkül. A koponya magasabban feküdt, mint a többi rész. Karját a medencére hajlították. Csallány Dezső szerint a „mellkorong” alatt a koporsó maradványa maradt meg, rajta keresztszálas durva vászon, felette csikóbőr réteg, rövid szőrével felfelé. Ez utóbbin „fülbevaló és más mintázott fémtárgy nyomai látszanak”.
Halott neme:
Halott kora:Nem tudjuk
Lelet helye a sírban:A jobb alkaron
Leltári szám:65.276.6.
Tárgy anyaga:Bronz
Technika:Alapértelmezett
Átmérő:7,4 x 5,4 cm cm
Lelet leírása:
Pödrött végű pántkarperec, széle egyik oldalon sérült, az egyik vége letörött. Súlya: 9,83 g.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Jelentés a Tiszabercel-Ráctemető lelőhelyen végzett leletmentő ásatásról.
  Megjelentetés dátuma:1957.
  Sorozatszám:MNM Adattár 330 Z. IV.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Tiszabercel-Ráctemető
  Kötet címe:RégFüz
  Megjelentetés dátuma:1958.
  Sorozatszám:9.
  Oldalszám:40.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Tiszabercel-Ráctemető
  Kötet címe:RégFüz
  Megjelentetés dátuma:1958.
  Sorozatszám:10.
  Oldalszám:43.
Publikáció adatai:
  Szerző:Csallány Dezső
  Cím:Ungarische Zierscheiben aus dem X. Jahrhundert.
  Kötet címe:AAH
  Megjelentetés dátuma:1959.
  Sorozatszám:X.
  Oldalszám:298-301. Abb. 12.
Publikáció adatai:
  Szerző:Fehér Géza – Éry Kinga – Kralovánszky Alán
  Cím:A Közép-Duna medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei.
  Megjelentetés dátuma:1962.
  Sorozatszám:Régészeti Tanulmányok II. Akadémiai Kiadó, Budapes
  Oldalszám:1104. lh.
Publikáció adatai:
  Szerző:Csallány Dezső
  Cím:Weiblicher Haarflechteschmuck und Stiefebeschläge aus der ungarischen Landnehmezeit im Karpatenbecken.
  Kötet címe:AAH
  Megjelentetés dátuma:1970.
  Sorozatszám:22.
  Oldalszám:272-273.
Publikáció adatai:
  Szerző:Dienes István
  Cím:A honfoglaló magyarok
  Kötet címe:Hereditas
  Megjelentetés dátuma:1972.
  Sorozatszám:38.
Publikáció adatai:
  Szerző:Németh Péter
  Cím:A honfoglalástól az államalapításig
  Kötet címe:ÉT
  Megjelentetés dátuma:1978. XII. 15.
  Sorozatszám:XXXIII:50.
  Oldalszám:1574.
Publikáció adatai:
  Szerző:Dienes István
  Cím:Szabolcs megyei honfoglalás és kora Árpád-kori temetők terepbejárási naplója. Jegyzetekkel ellátta és közölte Németh Péter
  Kötet címe:SzSzBSzle
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Sorozatszám:2. Kat.
  Oldalszám:316. 36d.
Publikáció adatai:
  Szerző:Németh Péter
  Cím:Tiszavasvári-Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője (Kutatástörténeti áttekintéssel). [Der Tiszavasvári-Nagy Gyepároser Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme (mit forschungsgeschichtlicher Übersicht).]
  Kötet címe:A magyar honfoglalás korának Régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária – Révész László
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Sorozatszám:8.
Publikáció adatai:
  Szerző:Fodor István - Révész László - Wolf Mária - M. Nepper Ibolya
  Cím:”Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus.
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Oldalszám:179-180.
Publikáció adatai:
  Szerző:Istvánovits Eszter
  Cím:A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. [Das landnahme- und arpedenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz.]
  Kötet címe:Régészeti Gyűjtemények Nyíregyházán 2. – Magyarország honfoglalás és Árpád-kori sírleletei 4.
  Megjelentetés dátuma:2003.
  Oldalszám:190-196.
Publikáció adatai:
  Szerző:Vörös István
  Cím:A Felső-Tisza-vidék honfoglalás kori lovastemetkezései I. Szabolcs-Nyírség. [Die archäozoologische Untersuchung burials with horse in the Upper Tisza region. I. Szabolcs-Nyírség.]
  Kötet címe:NyJAMÉ
  Megjelentetés dátuma:2001.
  Sorozatszám:XLIII.
  Oldalszám:579.

Kép leírása: Karperec