Honfoglalás kori corpus

Lelet adatai:
Lelet neve:Csupor
Lelőhely:Tiszabercel-Ráctemető
Objektum:8. sír
Előkerülés módja:A falu ÉNy-i határban, a Tisza árterében lévő 35 m átmérőjű, 0,5 m magas dombon ásott Kalicz Nándor 1956-57-ben, ekkor egy 30 síros temetőt tárt fel. Korábban már a Tisza is mosott ki innen sírokat, amik elképzelhető, hogy a X. századi temetőhöz tartoztak. 25 cm mélyen, megfigyelhető folt nélkül, fejjel DK-re 164 cm hosszú női (?) csontváz. Karja a medencére hajlítva feküdt. A koponyát a szántás összetörte.
Halott neme:
Halott kora:Nem tudjuk
Lelet helye a sírban:A koponya magasságában, attól balra 30 cm-re, szájával lefelé
Leltári szám:64.836.1.
Tárgy anyaga:Agyag
Technika:Alapértelmezett
Lelet leírása:
Szürke, fekete foltos, homokos anyagú, korongolt kis csupor. Pereme kihajló, vállán egy, illetve helyenként két sorban szabálytalan bekarcolt hullámvonal fut körbe. Az alsó harmadában késszerű szerszámmal való függőleges eldolgozás nyoma látható. Egyenetlen alján kis kerek benyomódás látszik. Oldala egy helyen kiegészített. P: 9,5 cm, M: 11,8 cm, F: 5,6 cm.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Jelentés a Tiszabercel-Ráctemető lelőhelyen végzett leletmentő ásatásról.
  Megjelentetés dátuma:1957.
  Sorozatszám:MNM Adattár 330 Z. IV.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Tiszabercel-Ráctemető
  Kötet címe:RégFüz
  Megjelentetés dátuma:1958.
  Sorozatszám:9.
  Oldalszám:40.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kalicz Nándor
  Cím:Tiszabercel-Ráctemető
  Kötet címe:RégFüz
  Megjelentetés dátuma:1958.
  Sorozatszám:10.
  Oldalszám:43.
Publikáció adatai:
  Szerző:Csallány Dezső
  Cím:Ungarische Zierscheiben aus dem X. Jahrhundert.
  Kötet címe:AAH
  Megjelentetés dátuma:1959.
  Sorozatszám:X.
  Oldalszám:298-301. Abb. 12.
Publikáció adatai:
  Szerző:Fehér Géza – Éry Kinga – Kralovánszky Alán
  Cím:A Közép-Duna medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei.
  Megjelentetés dátuma:1962.
  Sorozatszám:Régészeti Tanulmányok II. Akadémiai Kiadó, Budapes
  Oldalszám:1104. lh.
Publikáció adatai:
  Szerző:Csallány Dezső
  Cím:Weiblicher Haarflechteschmuck und Stiefebeschläge aus der ungarischen Landnehmezeit im Karpatenbecken.
  Kötet címe:AAH
  Megjelentetés dátuma:1970.
  Sorozatszám:22.
  Oldalszám:272-273.
Publikáció adatai:
  Szerző:Dienes István
  Cím:A honfoglaló magyarok
  Kötet címe:Hereditas
  Megjelentetés dátuma:1972.
  Sorozatszám:38.
Publikáció adatai:
  Szerző:Németh Péter
  Cím:A honfoglalástól az államalapításig
  Kötet címe:ÉT
  Megjelentetés dátuma:1978. XII. 15.
  Sorozatszám:XXXIII:50.
  Oldalszám:1574.
Publikáció adatai:
  Szerző:Dienes István
  Cím:Szabolcs megyei honfoglalás és kora Árpád-kori temetők terepbejárási naplója. Jegyzetekkel ellátta és közölte Németh Péter
  Kötet címe:SzSzBSzle
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Sorozatszám:2. Kat.
  Oldalszám:316. 36d.
Publikáció adatai:
  Szerző:Németh Péter
  Cím:Tiszavasvári-Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője (Kutatástörténeti áttekintéssel). [Der Tiszavasvári-Nagy Gyepároser Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme (mit forschungsgeschichtlicher Übersicht).]
  Kötet címe:A magyar honfoglalás korának Régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária – Révész László
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Sorozatszám:8.
Publikáció adatai:
  Szerző:Fodor István - Révész László - Wolf Mária - M. Nepper Ibolya
  Cím:”Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus.
  Megjelentetés dátuma:1996.
  Oldalszám:179-180.
Publikáció adatai:
  Szerző:Istvánovits Eszter
  Cím:A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. [Das landnahme- und arpedenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz.]
  Kötet címe:Régészeti Gyűjtemények Nyíregyházán 2. – Magyarország honfoglalás és Árpád-kori sírleletei 4.
  Megjelentetés dátuma:2003.
  Oldalszám:190-196.
Publikáció adatai:
  Szerző:Vörös István
  Cím:A Felső-Tisza-vidék honfoglalás kori lovastemetkezései I. Szabolcs-Nyírség. [Die archäozoologische Untersuchung burials with horse in the Upper Tisza region. I. Szabolcs-Nyírség.]
  Kötet címe:NyJAMÉ
  Megjelentetés dátuma:2001.
  Sorozatszám:XLIII.
  Oldalszám:579.

Kép leírása: Csupor