Honfoglalás kori corpus

Lelet adatai:
Lelet neve:Gyűrű
Lelőhely:Tiszabercel-Újsor
Objektum:21. sír
Előkerülés módja:A település belterületén 1935-ben, földhordáskor került elő egy kengyel, egy csat és egy zabla. Turi Sándor tanító vitte be a leleteket a múzeumba. Kiss Lajos múzeumigazgató helyszíneléséig mintegy 48-50 sírt pusztítottak el a földhordással az É-D-i dombvonalon. Az elpusztult sírokat Turi Sándor tanító figyelte meg, s gyűjtötte össze a leleteket. Az ő elbeszélése alapján tudjuk, hogy mindössze 7 sírban volt lelet, s volt kettős temetkezés is. A hét sírból összesen 50 db tárgy került a múzeumba. Kiss Lajos múzeumigazgató a bejelentést követően három nappal ment ki a helyszínre, s ott kisebb ásatást végzett. Összesen 38 sírt bontott ki. Megfigyelte, hogy a vázak alig 50 cm mélyen feküdtek. Az ásatás területén egy település is lehetett korábban, mint azt a földtulajdonos elbeszélte, de ennek maradványait megsemmisítették. A 18. sírtól északra 2 méterre fekvő sír. M: 88 cm, a csontváz hossza: 165 cm. Arccal délre nézett, bal karja a test mellett kinyújtva feküdt, jobb karja az ölébe hajtva. A koponyával egy irányban, de 20 cm-rel magasabban egy gyerekkoponyát találtak.
Halott neme:
Halott kora:nem tudjuk
Lelet helye a sírban:jobb kezén
Leltári szám:63.302.1., 63.303.1.
Tárgy anyaga:-
Technika:Alapértelmezett
Lelet leírása:
2 db gyűrű: az egyik nyitott, bronz pántgyűrű. Á.ű: 2,1 cm. A másik nyitott, ovális metszetű bronzgyűrű. Á: 2,2-2,4 cm. S: 1,73g,
  Cím:Alispáni Jelentés 1936. 68.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kiss Lajos
  Cím:Honfoglaláskori sírok Tiszabercelen. [Gräber aus der Landnahmezeit in Tiszabercel.]
  Kötet címe:Dolg. XIII.
  Megjelentetés dátuma:Szeged 1937.
  Oldalszám:240-246.
Publikáció adatai:
  Szerző:Kiss Lajos
  Cím:Régi Rétköz
  Megjelentetés dátuma:Akadémiai Kiadó, Budapest 1961.
Publikáció adatai:
  Szerző:Dienes István
  Cím:Szabolcs megyei honfoglalás és kora Árpád-kori temetők terepbejárási naplója. Jegyzetekkel ellátta és közölte Németh Péter
  Kötet címe:SzSzBSzle 1996.
  Oldalszám:302. Kat. 22b.

Kép leírása: Gyűrű