Honfoglalás kori corpus

Lelet Leltári szám
Tűtartó2000.175.2.